Ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, βουλευτή Αχαΐας Νίκου Τσούκαλη, σχετικά με νέα ερωτήματα που αφορούν το διαγωνισμό για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων  με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ – Α. Ε. 

Ερώτηση του Κοινοβουλευτικού Εκπροσώπου, βουλευτή Αχαΐας Νίκου Τσούκαλη, σχετικά με νέα ερωτήματα που αφορούν το διαγωνισμό για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων  με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ – Α. Ε. 

03/09/2014

 

Προς τον κ. Υπουργό

Επικρατείας

Πυκνώνουν οι καταγγελίες για αδιαφάνεια και ασάφεια σε σχέση με τον τρόπο που διενεργείται η διαδικασία διαγωνισμού της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. για την πρόσληψη 132 δημοσιογράφων (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΧ Α1/2104) καθιστώντας επιτακτική την κατάθεση νέας ερώτησης σε συνέχεια της υπ.αριθ. 2073/28/8/2014 ερώτησης μου.

Α. Έχει καταγγελθεί η διαδικασία για την πρόσληψη 8 δημοσιογράφων στην κατηγορία «Πολιτικό – Κοινοβουλευτικό» ρεπορτάζ λόγω της δημιουργίας δύο τρόπων αξιολόγησης. Σύμφωνα με την καταγγελία διαχωρίστηκαν οι δημοσιογράφοι σε σειρά κατηγοριών για την αξιολόγησή τους, σε δημοσιογράφους της «τηλεόρασης», του «ραδιοφώνου» και του «Τύπου», ενώ δημιουργήθηκαν και δύο διαφορετικοί τρόποι «αξιολόγησης» των δημοσιογράφων στη διαδικασία αξιολόγησης του βιογραφικού και της συνέντευξης. Συγκεκριμένα, διαφορετική διαδικασία ακολουθείται για την πρόσληψη σε 22 συνολικά θέσεις στους τομείς του αρχείου, πολιτικό-κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, οικονομικό και διεθνές ρεπορτάζ, καιάλλη  για τους δημοσιογράφους των υπόλοιπων ειδικοτήτων στη ΝΕΡΙΤ.

Β. Σύμφωνα με το Πρακτικό (αρ.40) που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:7ΞΜΩΟΞΝΛ-Λ5) τα μέλη του ΔΣ της ΝΕΡΙΤ, στις 28.08.2014, έλαβαν σειρά αποφάσεων σχετικά με θέματα του «Διαγωνισμού στην ειδικότητα ΣΥΝΤΑΞΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΜΠΩΝ μετά τη δημοσίευση του αναθεωρημένου πίνακα». Κατά τη συνεδρίαση, αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ένταξη στην κατηγορία του 20% τεσσάρων υποψηφίων που βάσει του αναθεωρημένου πίνακα της 8ης Αυγούστου είχαν αποκλειστεί από τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας, (αξιολόγηση βιογραφικού και συνέντευξη). Το παράδοξο όμως είναι ότι ενώ σύμφωνα με την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΑΧ Α1/2104 για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στην ΝΕΡΙΤ-Α.Ε. που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ:ΒΙΨ4ΟΞΝΛ-33Δ) προβλέπεται ότι «έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.)» κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής αποφασίστηκε η αύξηση από 26 σε 30 των θέσεων ενταγμένων στο 20% .

Ωστόσο ο θόρυβος και οι αντιδράσεις που έχουν προκληθεί  αφορούν κυρίως το ζήτημα του τρόπου με τον οποίο έχουν αποκλειστεί από την κατηγορία «Σύνταξη – Παραγωγή Ειδήσεων – Εκπομπών» περισσότεροι από 200 υποψήφιοι με τη δικαιολογία ότι δεν διαθέτουν «εμπειρία τουλάχιστον δύο χρόνων στο αντικείμενο της θέσης με ασφάλιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ».

Για το συγκεκριμένο θέμα ο πρώην Υφυπουργός για τη Δημόσια Ραδιοτηλέοραση κ. Παντελής Καψής σε απάντηση (14/02/2014, Α.Π.:64) που είχε δώσει σε Ερώτηση στη Βουλή ανέφερε: «Η απαίτηση για ασφάλιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ προκύπτει από το γεγονός ότι πολλοί υποψήφιοι για τις θέσεις των δημοσιογράφων δηλώνουν εμπειρία σε επιχειρήσεις media και έγκυρος τρόπος διασφάλισης ότι όντως απασχολούνται σε θέσεις δημοσιογράφων είναι η ασφάλιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ».

 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. υπουργός:

–          Τελικά πόσες θέσεις αντιστοιχούν στο 20% της προκήρυξης «Διαγωνισμού στην ειδικότητα ΣΥΝΤΑΞΗ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΜΠΩΝ»;

–          Κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιείται το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ως διαπιστευτήριο εμπειρίας;

–          Με ποιο κριτήριο αξιολογήθηκε η εμπειρία περισσότερων από 200 υποψηφίων προκειμένου να τεθούν εκτός διαγωνισμού; Η απαιτούμενη διετής εμπειρία στο «αντικείμενο της θέσης», αντί της αρχικής πρόβλεψης της προκήρυξης για ασφάλιση στο ΕΤΑΠ ΜΜΕ για δύο χρόνια, ισχύει για όλες τις κατηγορίες;

–          Απαιτήθηκε από την εταιρεία αξιολόγησης ICAPη επανεξέταση της αρχικής κατάταξης που δημοσιεύθηκε στις 4 Μαρτίου 2014. Αν ναι, για ποιο λόγο και αφορούσε όλες τις κατηγορίες δημοσιογράφων;

–          Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διασφαλίσει τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και τελικά την αξιοπιστία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. από τη διαχείριση του διαγωνισμού για την πρόσληψη δημοσιογράφων;

 

Ο ερωτών βουλευτής

 

Νίκος Τσούκαλης