ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ [10/07]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡ: ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ [10/07]

10/07/2015

Η παραμονή της χώρας στην  Ε.Ε. και στην ευρωζώνη είναι αδιαπραγμάτευτη. Η κυβέρνηση κατέθεσε την πρότασή της στους θεσμούς. Έχουμε τονίσει εγκαίρως ότι η τελική συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι ακραία υφεσιακά μέτρα. Η χώρα όμως οδηγήθηκε σε ένα δίλημμα και μία καταληκτική ημερομηνία επιλογής, αλλά τώρα δεν  είναι η ώρα απόδοσης και επιμερισμού ευθυνών.

Είναι απολύτως αναγκαίο να υπάρξει συμβιβασμός για μία βιώσιμη συμφωνία  και να αποκλειστούν οριστικά τα σενάρια χρεοκοπίας και εξόδου από την ευρωζώνη.

Είναι η ώρα για τους εταίρους να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων απομονώνοντας τα πλέον συντηρητικά στοιχεία. Είναι η ώρα της μέγιστης ευθύνης για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Η αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών δεν διασφαλίζεται με όσα θα επακολουθήσουν μίας ενδεχόμενης επιστροφής σε εθνικό νόμισμα και δεν διατηρείται με την επιστροφή στο παρελθόν.