Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Πρόταση οργανωτικής μεταρρύθμισης στους τομείς  της ΔΗΜΑΡ»

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: «Πρόταση οργανωτικής μεταρρύθμισης στους τομείς της ΔΗΜΑΡ»

26/05/2015

Ένα βασικό συστατικό κάθε κόμματος σε όλα τα μέρη του κόσμου είναι οι θεματικοί τομείς οργάνωσης που οφείλουν να προβληματίζονται και να επεξεργάζονται σημαντικά θέματα που αφορούν τη χώρα και να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τεκμηριωμένες απόψεις για περαιτέρω διαβούλευση και πολιτική-επικοινωνιακή διαχείριση.
Δυστυχώς, κατά την άποψη μου, η προηγούμενη οργάνωση της ΔΗΜΑΡ είχε πάρα πολλούς θεματικούς τομείς που μερικοί δούλευαν σε τακτική βάση και αρκετοί ευκαιριακά με βάση την επικαιρότητα. Η οργάνωση μας σε θεματικούς τομείς ήταν κατακερματισμένη και θύμιζε παλαιές εποχές. Χρειάζεται σύγχρονη αντιμετώπιση στην οργάνωση των θεματικών τομέων πέραν του γεγονότος ότι ο αριθμός των ενεργών μελών – φίλων έχει μειωθεί δραστικά και δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει πλέον η ΔΗΜΑΡ με μεγάλο αριθμό θεματικών τομέων.
Ένα βασικό μειονέκτημα της λειτουργίας των τομέων ήταν κατά την άποψη μου ότι δεν υπήρχε λειτουργική ανεξαρτησία από τα άλλα όργανα (κοινοβουλευτική ομάδα, εκτελεστική και κεντρική επιτροπή) αφού τον ρόλο των επικεφαλής- συντονιστών έπαιζαν συνήθως μέλη της εκτελεστικής επιτροπής τα οποία στη συνέχεια αναλάμβαναν και τις αντίστοιχες εισηγήσεις στην εκτελεστική επιτροπή και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η ανεξαρτησία των τομέων από τα υπόλοιπα όργανα του κόμματος (εκτελεστική και κεντρική επιτροπή) είναι στοιχείο Δημοκρατίας και η παρουσία τους στα όργανα, (ως τομείς και όχι ως πρόσωπα-μέλη των άλλων επιτροπών) βελτιώνει το γνωστικό υπόβαθρο της όποιας διαβούλευσης για τα θέματα αρμοδιότητας τους. Με την ολοκλήρωση της όποιας διαδικασίας ενημέρωσης-διαβούλευσης από τον κάθε τομέα στις επιτροπές και της αποδοχής μετά από συζήτηση των όποιων τελικών τεκμηριωμένων απόψεων, ο τομέας θα συντάσσει το τελικό κείμενο απόψεων-θέσεων και θα προσπαθεί και αυτός για την ευρύτερη επικοινωνία του.
Εάν θέλουμε να λειτουργήσουν σωστά και με σύγχρονο τρόπο οι τομείς της ΔΗΜΑΡ, οφείλουμε να ενσωματώσουμε δύο στοιχεία στην οργάνωση και στην λειτουργία τους, την λειτουργική τους ανεξαρτησία σε σχέση με τα άλλα όργανα και τον μικρό τους αριθμό με διαφορετικές όμως αρμοδιότητες.
Προτείνονται 5 τομείς θεματικής οργάνωσης για συζήτηση και απόφαση στο συνέδριο.
Ο πρώτος τομέας είναι ο Τομέας της Ανάπτυξης που πρέπει να περιλαμβάνει τις παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας (Τουρισμός, Εμπορική Ναυτιλία , Γεωργία, Έρευνα και Τεχνολογία, Βιομηχανία, Εκμετάλλευση Φυσικού Πλούτου, Ενέργεια και Μεγάλες Υποδομές, Προστασία του Περιβάλλοντος).
Ο δεύτερος προτεινόμενος τομέας είναι ο Τομέας Παιδείας και Πολιτισμού που θα ασχολείται με την ποιότητα και οργάνωση της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα καθώς και με θέματα Πολιτισμού.
Ο τρίτος τομέας είναι ο Τομέας της Κοινωνικής Συνοχής που θα ασχολείται συνολικά με διεκδικήσεις εργαζομένων όλων των κλάδων (και των στρατιωτικών και των σωμάτων ασφαλείας) και με τις υπηρεσίες που παρέχει το Κράτος στον φορολογούμενο πολίτη (ασφαλιστικό σύστημα, παιδεία, υγεία, μεταφορές, ανεργία, διαφάνεια).
Ο τέταρτος τομέας είναι ο Τομέας των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων – Εξωτερικών – Άμυνας που αποτελεί και την αχίλλειο πτέρνα του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος αφού οι προσπάθειες ανεξαρτητοποίησης της Ευρώπης προχωράνε με βραδείς ρυθμούς και δυσκολίες που προέρχονται πολλές φορές από τα ετερόκλητα και παγκόσμιας κλίμακας συμφέροντα-πολιτικές.
Ο πέμπτος τομέας είναι ο Τομέας της Νεολαίας που αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της ΔΗΜΑΡ.