Ανακοίνωση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Ανακοίνωση για την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

22/04/2015

Η νέα ΠΝΠ, πέραν της χρησιμοποίησής της από την κυβέρνηση-πρακτική την οποία κατήγγειλαν στο παρελθόν τα κόμματα που τη στηρίζουν – καταγράφει αδιέξοδα χρηματοδοτικής ασφυξίας.

Πρόκειται για εσωτερικό αναγκαστικό δανεισμό.

Η κυβέρνηση οφείλει να προβεί σε συνεννόηση με τους φορείς για τη διασφάλιση της λειτουργίας και των δράσεων  1500 φορέων.

Απαιτείται ταχύτητα στη διαπραγμάτευση με κατάθεση εναλλακτικών κοστολογημένων προτάσεων, για μια προωθητική έντιμη συμβιβαστική λύση, με αμοιβαίο αποκλεισμό της ρήξης.