ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ ΣΤΟ SBC