Ομιλία Δ. Αναγνωστάκη για τον Προϋπολογισμό 2015.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Καταψήφιση του Προϋπολογισμού.

Ο Δημήτρης Αναγνωστάκης, ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Αριστεράς για τον Προϋπολογισμό του 2015, κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή Οικονομικών τόνισε τα εξής:
«Ο Προϋπολογισμός του 2015 είναι μονοδιάστατος. Είναι ένας καθαρά εισπρακτικού χαρακτήρα Προϋπολογισμός, χωρίς πολιτικό σχέδιο, χωρίς αναπτυξιακούς στόχους, με διατήρηση κοινωνικών ανισοτήτων και δυστυχώς ενίσχυση των κοινωνικών αδικιών.
Η φιλοσοφία του Προϋπολογισμού, παραμένει στο πνεύμα λιτότητας που υπαγορεύεται από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Σταθερότητας 2015- 2018 και βεβαίως, από το νέο Δημοσιονομικό Σύμφωνο της Ε.Ε.
Το μείζον κοινωνικό πρόβλημα της Ελληνικής Κοινωνίας είναι προφανέστατα η ανεργία. Τα τρία τέταρτα των ανέργων, του ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων, είναι μακροχρόνια άνεργοι. Και φυσικά άπαντες αντιλαμβανόμαστε, ότι στο σπίτι του ανέργου, η ανεργία είναι 100%. Οι 1.300.000 άνεργοι είναι άνθρωποι και όχι αριθμοί.
Απέναντι στην κυβερνητική εκτίμηση για μείωση του ποσοστού ανεργίας, υπάρχει η εκτίμηση του ΔΝΤ που προβλέπει 25,8% για το 2015 και 23,8%, για το 2016. Ο ΟΟΣΑ, είναι ακόμα πιο απαισιόδοξος, γιατί προβλέπει ότι στο τέλος του 2015, το ποσοστό ανεργίας θα είναι στο 27%.
Και ενώ στον ίδιο τον προϋπολογισμό εκτιμάται, ως μεγάλο πρόβλημα, για την ανάκαμψη της χώρας η υψηλή ανεργία και η διάρθρωσή της, ιδιαίτερα το ποσοστό στους νέους, ούτε εθνικό σχέδιο υπάρχει, ούτε και πρόσθετο με στοχευμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις για την ανάσχεση της.
Η κυβέρνηση με τον Προϋπολογισμό για το 2015 εμμένει στη συντηρητική μνημονιακή πολιτική της εισοδηματικής και δημοσιονομικής λιτότητας, συντηρώντας ουσιαστικά την ύφεση, ενώ αδιαφορεί για την αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής, όπως και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας.
Η χώρα διέρχεται μία μεγάλη ανθρωπιστική κρίση και δεν διαφαίνεται καμία σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισής της. Η χώρα βραδυπορεί δραματικά στην αποκατάσταση της κοινωνικής συνοχής με ανύπαρκτο κάθε δίχτυ κοινωνικής προστασία».
Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο βουλευτής της Εύβοιας, παράθεσε ένα πλέγμα προτάσεων της Δημοκρατικής Αριστεράς για τη διακυβέρνηση της χώρας, τονίζοντας, πως η Δημοκρατική Αριστερά θα καταψηφίσει τον προϋπολογισμό, καθώς οι πολιτικές που εφαρμόζονται βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση, από αυτή της Δημοκρατικής Αριστεράς.