Ανακοίνωση για την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

Ανακοίνωση για την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής.

29/10/2014

Τις υπεραισιόδοξες κυβερνητικές προβλέψεις, τους αναποτελεσματικούς σχεδιασμούς και τις λανθασμένες πολιτικές επισημαίνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής με την τριμηνιαία  Έκθεσή του, επιβεβαιώνοντας παρεμβάσεις και εκτιμήσεις της Δημοκρατικής Αριστεράς.

Οι επισημάνσεις για   την  ανυπαρξία ενός εθνικού προγράμματος  για την εποχή μετά το «μνημόνιο» με συγκεκριμένα μέτρα, χρονοδιαγράμματα και αιτιολογήσεις,  όπως και οι αβεβαιότητες που διατυπώνονται ως προς το τελικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα του τρέχοντος έτους, αποσταθεροποιούν τις ακλόνητες κυβερνητικές παραδοχές.  Παράλληλα, οι αναφορές στο ατελέσφορο των σχεδιασμών και ανασχεδιασμών, που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη, η υπογράμμιση του ατεκμηρίωτου των παρεμβάσεων για τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας κατά  2,9% του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς και η επισήμανση ότι στον κρίσιμο τομέα των μεταρρυθμίσεων δίνεται η εντύπωση ενός εργοταξίου όπου το έργο προχωρεί χωρίς αποσαφηνισμένο σχέδιο ή είναι υπό συνεχή διαπραγμάτευση και δεν τελειώνει ποτέ, πρέπει να προβληματίσουν ιδιαιτέρως την κυβέρνηση και να προκαλέσουν ευρύτατη συζήτηση Βουλή για τις απολύτως αναγκαίες αλλαγές πολιτικών.