Ερώτηση της βουλευτού ΔΗΜΑΡ Α” Πειραιά Μαρίας Ρεπούση σχετικά με την αποδυνάμωση της έρευνας από τις περικοπές στους  προϋπολογισμούς των Ερευνητικών Κέντρων

Ερώτηση της βουλευτού ΔΗΜΑΡ Α” Πειραιά Μαρίας Ρεπούση σχετικά με την αποδυνάμωση της έρευνας από τις περικοπές στους προϋπολογισμούς των Ερευνητικών Κέντρων

29/10/2014

 Ερώτηση

Προς τον Υπουργό  Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

Θέμα: Αποδυνάμωση της έρευνας από τις περικοπές στους

προϋπολογισμούς των Ερευνητικών Κέντρων

 

Η επένδυση στην  έρευνα και την τεχνολογία  μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην έξοδο της ελληνικής οικονομίας από την κρίση με ανάπτυξη. Τα εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας(ΓΓΕΤ) Ερευνητικά Κέντρα αποτελούν ένα πολύ δυναμικό αναπτυξιακό παράγοντα, αφού εξασφαλίζουν το 20% της ερευνητικής δραστηριότητας, απορροφώντας λιγότερο από το 1% του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας ως κρατική επιχορήγηση, παρά το γεγονός ότι λειτουργούν επί μακρόν σε συνθήκες υποχρηματοδότησης (μόνο το 2014 οι περικοπές ανήλθαν στο ποσοστό του 22,4% σε σχέση με το 2013). Έχουν καταφέρει να αναπτύξουν σημαντικό επιστημονικό έργο,  ερευνητικές υποδομές και να  δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για υψηλού επιπέδου ερευνητικό δυναμικό. Παράλληλα, αποτελούν αντικείμενο συστηματικών διεθνών αξιολογήσεων εδώ και περίπου 20 χρόνια, οι οποίες έχουν αποτιμήσει με πολύ θετικό τρόπο τη δραστηριότητά τους. Ελληνικά ερευνητικά κέντρα βρίσκονται ανάμεσα στα δέκα πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με δικές της αξιολογήσεις.

 

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 158359/02-10-2014/Δ12 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα: «Υποβολή συνοπτικών προϋπολογισμών φορέων γενικής κυβέρνησης στο πλαίσιο της κατάρτισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» απαιτείται η εκ νέου σύνταξη των προϋπολογισμών των Ερευνητικών Κέντρων με εμφάνιση πλεονάσματος. Με τις προβλεπόμενες όμως νέες περικοπές στην τακτική επιχορήγησή τους από 29-35%  για το 2015 είναι αδύνατον  να επιτύχουν τον στόχο εφ’ όσον μόνο οι δαπάνες για την μισθοδοσία υπερκαλύπτουν τα έσοδα της κρατικής επιχορήγησης.

 

Η περαιτέρω μείωση της επιχορήγησης θα καταστήσει ουσιαστικά αδύνατη τη διατήρηση και ανάπτυξη του δημόσιου χώρου έρευνας. Ένα μέρος της ερευνητικής δραστηριότητας θα στραφεί στη λειτουργία με αμιγώς ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, ενώ εκείνο που συνδέεται με την κοινή ωφέλεια, και την κοινωνική πολιτική σε μαρασμό ή και σε εξαφάνιση. Η περαιτέρω υποβάθμισή τους σε μια εποχή αυξανόμενης ανεργίας των νέων με υψηλά προσόντα θα συμβάλλει ευθέως στην αδυναμία δημιουργίας και στην απώλεια του δυναμικού αυτού μέσω της στροφής του σε ξένες αγορές εργασίας.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να δοθούν οι αναγκαίοι πόροι για να γίνει εφικτή η διαμόρφωση πλεονασματικών προϋπολογισμών στα Ερευνητικά Κέντρα;
  • Ποια επιπλέον μέτρα σκέφτεται να λάβει προκειμένου τα Ερευνητικά Κέντρα να έχουν την αναγκαία χρηματοδότηση ώστε να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο;

 

Η ερωτώσα βουλευτής

 

Μαρία Ρεπούση