Η Μαρία Ρεπούση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής