10.10.2014 Ομιλία στη συζήτηση στην Oλομέλεια για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην Κυβέρνηση