συνέδριο 6

61 φωτογραφίες από το Ιδρυτικό Συνέδριο

17/03/2018

συνεδριο 39συνέδριο 1συνέδριο 2συνεδριο 3συνέδριο 4συνέδριο 5συνέδριο 6συνέδριο 8συνέδριο 10συνέδριο 12συνεδριο 11συνέδριο 13συνέδριο 14συνέδριο 15συνέδριο 16συνέδριο 17συνέδριο 18συνέδριο 19συνεδριο 20συνέδριο 22συνέδριο 28συνεδριο 29

 

 

συνέδριο 30συνέδριο 23συνέδριο 24συνέδριο 25συνέδριο 26συνέδριο 27συνέδριο 31συνέδριο 32συνέδριο 33συνέδριο 34συνέδριο 35συνέδριο 36συνέδριο 38συνεδριο 29συνεδριο 1συνεδριο 2συνεδριο 3συνεδριο 4συνεδριο 5συνεδριο 6συνεδριο 7συνεδριο 8συνεδριο 9συνεδριο 10ΣΥΝΕΔΡΙΟ 11ΣΥΝΕΔΡΙΟ 12ΣΥΝΕΔΡΙΟ 13ΣΥΝΕΔΡΙΟ 14ΣΥΝΕΔΡΙΟ 15ΣΥΝΕΔΡΙΟ 16ΣΥΝΕΔΡΙΟ 17ΣΥΝΕΔΡΙΟ 18ΣΥΝΕΔΡΙΟ 19ΣΥΝΕΔΡΙΟ 20ΣΥΝΕΔΡΙΟ 21ΣΥΝΕΔΡΙΟ 22