Ημερήσια Αρχεία : 13/11/2018

Δημοκρατική_Συμπαράταξη_logo

Πρόταση Νόμου από την Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης στη Βουλή : «Πρώτη δέσμη,μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης»

Πρόταση Νόμου κατέθεσε η  Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης  στη Βουλή  με θέμα  «Πρώτη δέσμη,μέτρων οικονομικής ανάκαμψης και κοινωνικής δικαιοσύνης» με στόχο την οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία νέεων θέσεων εργασίας την ελάφρυνση κοινωνικών ομάδων αλλά και την αποκατάσταση και διεύρυνση των…

13/11/2018