Ημερήσια Αρχεία : 11/04/2018

sima_Kinima Allagis_170318

Πρόταση για Γραμματέα , Ορισμός Εκπροσώπου Τύπου και συγκρότηση Θεματικών Κύκλων Πολιτικής του Κινήματος Αλλαγής

Στην σημερινή συνεδρίαση του Κινήματος Αλλαγής πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις:   1)  Για Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής  προτείνεται ο Μανώλης Χριστοδουλάκης Η εισήγηση του Π.Σ. θα επικυρωθεί από την Κεντρική Επιτροπή. 2) Ως εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Αλλαγής ορίστηκε ο Παύλος Χρηστίδης….

11/04/2018