Ημερήσια Αρχεία : 15/02/2018

ÓÕÍÅÄÑÉÁÓÇ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÊÏÕ ÓÕÌÂÏÕËÉÏÕ ÔÏÕ ÊÉÍÇÌÁÔÏÓ ÁËËÁÃÇÓ(Ãñ. ÄÇÌÁÑ)'/// ×ÑÇÓÔÏÓ ÌÐÏÍÇÓ//EUROKINISSI

Απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του νέου φορέα

Aπόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου του νέου φορέα 1. Για τα Εθνικά Θέματα Α)Η Τουρκία εντείνει την προκλητικότητά της στο Αιγαίο και την Κύπρο καταπατώντας τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο,  αμφισβητώντας απαράδεκτα τα Ελληνικά κυρίαρχα δικαιώματα στα Ίμια. H…

15/02/2018