Ημερήσια Αρχεία : 02/06/2015

Βαγγέλης Ιντζίδης: «Επαναπολιτικοποίηση της δημοκρατικής, ανανεωτικής Αριστεράς»

Βαγγέλης Ιντζίδης: «Επαναπολιτικοποίηση της δημοκρατικής, ανανεωτικής Αριστεράς»

Στον παρόντα πολιτικό χρόνο διαφαίνεται πλέον καθαρά πως ό,τι θεωρούμε σταθερά ταλαντώνεται και μετατοπίζεται, δημιουργώντας νέες ρωγμές, περιθωριοποιήσεις, αναδιατάξεις. Οι διαρκείς εκκεντρώσεις και μετατοπίσεις του Κεφαλαίου, οι αντιφάσεις της σχέσης κοινωνία – ανάπτυξη, οι παγκόσμιες διασυνδέσεις κάθε τοπικότητας, η άτυπη…

02/06/2015