Ημερήσια Αρχεία : 04/05/2015

giannakaki

Μ. Γιαννακάκη: «Η Παιδεία σε αναζήτηση, υπευθυνότητας, συναίνεσης και σοβαρότητας»

Η παιδεία, ως κοινωνική διαδικασία και εκπαιδευτική λειτουργία, αποτελεί την θεμελιώδη προϋπόθεση για την προοδευτική αλλαγή της κοινωνίας και τον βασικό μοχλό στην, εθνικώς αναγκαία, προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Ως εκ τούτου, είναι ανησυχητικό να αντιμετωπίζεται υπό το πρίσμα…

04/05/2015