Ημερήσια Αρχεία : 18/03/2015

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡ ΦΩΤΗ ΚΟΥΒΕΛΗ

«Τα νομοσχέδια για τις 100 δόσεις και την ανθρωπιστική κρίση δεν αποτελούν μονομερείς ενέργειες. Το μεν πρώτο στοχεύει στη μείωση  των ανείσπρακτων οφειλών, το δε δεύτερο υποστηρίζει τη κάλυψη στοιχειωδών αναγκών για τμήμα του πληθυσμού που δεν δύναται να τις…

18/03/2015